Klachten en geschillen

Klachten en geschillen

Het Nationaal Huidcentrum vindt het belangrijk dat haar patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en de specialisten van de kliniek ernaar om u tijdens uw verblijf en tijdens uw behandeling in de kliniek zo goed mogelijk te behandelen, te verzorgen en te begeleiden. Maar het kan voorkomen dat u ervaringen heeft die u als onjuist of onterecht ervaart.

Wij vinden het belangrijk dat uw ongenoegen weggenomen wordt. Daarnaast is een klacht voor ons ook ‘een gratis advies’. Klachten kunnen aanleiding zijn om bepaalde procedures nog eens nader te bekijken of om ons beleid bij te stellen. Wij streven ernaar zoveel mogelijk tegemoet te komen aan uw wensen betreffende de afhandeling van uw klacht. Daarom zijn er verschillende mogelijkheden waarop uw klacht behandeld kan worden.

In deze procedure leest u er meer over. Als u een persoonlijke toelichting wilt op de klachtenopvang bij het Nationaal Huidcentrum kunt u contact opnemen met de Directie.

Direct bespreken

De snelste manier waarmee de oorzaak van uw klacht weggenomen kan worden, is om deze direct te uiten en hiermee niet te wachten. Zo kunt u uw ervaringen bespreken met degene die volgens u de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de Directie

Wanneer de klacht een medewerker betreft of u bent van mening dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kunt u de klacht schriftelijk voorleggen aan de directie. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of u uitnodigen voor een gesprek. Samen kunt u dan overleggen hoe het probleem opgelost kan worden. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden.

Termijn

Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Geschillencommissie

Wanneer u er met de directie niet uitkomt ontstaat er een geschil. Deze kan in behandeling genomen worden door de Geschillencommissie Zelfstandig Klinieken Nederland. Dit is een onafhankelijke commissie die uitspraak doet over geschillen tussen klinieken en cliënten of patiënten. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Informatie over de geschillencommissie is opvraagbaar.

Klachtenbureau

Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) kan u ondersteunen bij de klacht. Zij kunnen u aangeven wat wellicht de beste weg is die u kunt bewandelen.

Keurmerk