Klachten en geschillen
Een klacht is een kans voor verbetering

Wij vinden het belangrijk dat onze patiënten, cliënten en bezoekers tevreden zijn. Daarom streven de medewerkers en specialisten van Nationaal Huidcentrum er naar om je zo goed mogelijk te behandelen, verzorgen en te begeleiden. Toch kan het voorkomen dat je een ervaring hebt die je als onjuist of onterecht ervaart. Wij vinden het belangrijk dat jouw ongenoegen wordt weggenomen. Daarnaast kan een klacht voor ons ook een aanleiding zijn om bepaalde procedures nader te bekijken of ons beleid bij te stellen.

Klachten en geschillen

Heb je een klacht? Wij streven er naar om zoveel mogelijk tegemoet te komen aan jouw wensen betreffende de afhandeling van de klacht. Er zijn dan ook verschillende mogelijkheden waarop een klacht kan worden afgehandeld. Je leest er meer over in deze procedure. Wil je persoonlijke toelichting op de klachtenopvang bij Nationaal Huidcentrum?  Neem dan contact op met de directie.

Direct bespreken

De snelste manier om de oorzaak van een klacht weg te nemen is om deze direct te uiten. Bespreek je ervaring met diegene die volgens jou de oorzaak is van wat er is misgegaan.

Schriftelijk voorleggen aan de directie

Wanneer de klacht een medewerker betreft of je van mening bent dat de klacht niet door de direct betrokkenen is opgelost, kun je de klacht schriftelijk aan de directie voorleggen. De directie zal de klacht intern bespreken en zo mogelijk oplossen of je uitnodigen voor een gesprek. Samen kunnen we overleggen hoe het probleem kan worden opgelost. Vaak voorkomt zo’n gesprek verdere onduidelijkheden. Doordat de behandeling van de klacht door de directie zoveel mogelijk mondeling plaatsvindt, is de termijn van afhandeling over het algemeen kort. Gestreefd wordt naar een termijn van twee tot vier weken.

Geschillencommissie

Wanneer je er met de directie niet uitkomt, ontstaat er een geschil. Deze kan in behandeling worden genomen door de Geschillencommissie Zelfstandig Klinieken Nederland. Dit is een onafhankelijke commissie die uitspraak doet over geschillen tussen klinieken en cliënten of patiënten. De geschillencommissie doet uitspraak in de vorm van een bindend advies. Informatie over de geschillencommissie is opvraagbaar.

Klachtenbureau

Het Informatie- en Klachtenbureau Gezondheidszorg (IKG) kan je bij de klacht ondersteunen. Zij kunnen aangeven wat wellicht de beste weg is die je kunt bewandelen.